dl2(new)-lp2: landing page 2

Svi mi pripadamo nečemu većem od nas samih. Bilo da je to zemlja, nacionalnost, spol, porodica, zanimanje ili hobiji. Svi mi imamo organizacije ili druge ljude kojima pripadamo.

Jeste li se ikada pitali postoji li nešto više? Nešto što nije privremeno? Ova uređenja kojima pripadamo su divna i definiraju ko smo, ali sva ona prolaze. Kada umremo, sve ih gubimo.

Postoji li nešto čemu možemo vječno pripadati?

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu nadu:

...Uvjeren sam da nas ništa — ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vladajući duhovi, niti išta u sadašnjosti ili budućnosti, ni sile iznad nas ili ispod nas, niti išta što je stvoreno — ne može odvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Kristu, našem Gospodinu.” 

(Rimljanima 8:38-39)


O Kristu Isusu našem Gospodinu i Njegovom kraljevstvu, Danijel 7:14 kaže:
“Pradavni mu je predao vlast,
Slavu i kraljevstvo.
Služit će mu ljudi
Svih naroda i jezika.
Vlast će mu trajati zauvijek,
a njegovo kraljevstvo
nikad neće biti uništeno.

Znati da pripadamo kraljevstvu koje neće nestati nakon smrti daje nam veliku nadu i pomaže nam da izdržimo, čak i kad patimo.

Da li biste željeli da znate više o ovoj vječnoj nadi?


Da primite Bibliju...

Da razgovarate s nekim ko je patio, ali je pronašao nadu u pripadanju Isusu Kristu...