sl-lp9

- Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi-

Ivan 16: 12-24

12Još vam imam mnogo kazati, ali sad ne možete podnijeti. 13Ali kad dođe on, Duh istine, uvodit će vas u svu istinu, jer ne će od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i naviještat će vam buduće stvari. 14On će me proslaviti jer će od mojega uzeti i naviještat će vama. 15Sve što god ima Otac, moje je. Zato rekoh: On će od mojega uzeti i naviještat će vam.

Žalost i radost

16Malo, i više me ne ćete vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me.« 17A neki od njegovih učenika rekoše među sobom: »Što je to što nam kaže: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me, i: Idem k Ocu?« 18Rekoše dakle: »Što je to što kaže: Malo? Ne znamo što govori.« 19Isus opazi da su ga htjeli upitati i reče im: »Za to li se zapitkujete među sobom što rekoh: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me? 20Zaista, zaista kažem vam: Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti u radost. 21Žena kad rađa, osjeća tjeskobu jer dođe njezin čas. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svijet. 22Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, i vaše vam radosti nitko ne će uzeti. 23I u onaj dan ne ćete me pitati ni za što. Zaista, zaista kažem vam: Ako što zamolite Oca u moje ime, dat će vam. 24Dosad niste molili ništa u moje ime. Molite i primit ćete, da vaša radost bude potpuna.

Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi. Zatim pitajte ova jednostavna pitanja:

1) Šta voliš u ovom odlomku?
2) Šta ne voliš u ovom odlomku? Ima li nešto što je teško za razumjeti?

3) Šta si naučio/la o Bogu iz ovog odlomka?
4) Šta si naučio/la o ljudima iz ovog odlomka?

5) Ako su ove riječi istina, kako bi mogao tvoj život izgledati drugačije?
6) Ima li iko u tvom životu ko treba da čuje ove riječi? Sa kime ti možeš podijeliti ovaj odlomak?

Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Kliknite ovdje ako želite nastaviti sa čitanjem Biblije online, ili ako želite da Vam isporučimo primjerak Biblije na
adresu besplatno.