dl1-lp1-gq2-Šta Biblija kaže o zabrinutosti?

- Pitanje: Šta Biblija kaže o zabrinutosti? -

Odgovor:  Biblija jasno naučava da kršćani ne treba da se brinu. U Filipljanima 4:6 nam je zapovijeđeno: “Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe!” U ovim stihovima vidimo da sve svoje potrebe i ono što nas brine treba da donesemo Bogu u molitvi, umjesto da budemo zabrinuti oko toga. Isus nas ohrabruje da se ne brinemo oko naših fizičkih potreba, kao što su odjeća i hrana. On nas uvjerava da će se naš nebeski Otac pobrinuti za sve naše potrebe (Matej 6:25-34). Stoga, nema potrebe da brinemo ni oko čega.

Pošto zabrinutost ne bi trebalo da bude dio života jednog vjernika, kako onda prevazići tu brigu? U 1. Petrovoj 5:7, upućeni smo da “svu svoju brigu prebacite na njega, jer se on brine za vas!”. Bog ne želi da nosimo okolo težinu problema i tereta. U ovom stihu nam On govori da damo Njemu svu našu brigu i potrebe. Zašto Bog želi da preuzme naše probleme? Biblija kaže da je to zato što mu je stalo do nas. On brine o svemu što nam se dešava. Nijedna briga nije prevelika ili premala da joj On ne bi poklonio pažnju. Bog obećava da, kada Njemu damo svoje probleme, On će nam dati mir koji nadilazi svaki um (Filipljanima 4:7).

Naravno, onima koji ne poznaju Spasitelja, briga i anksioznost će biti sastavni dio života. Ali onima koji su svoje živote predali Njemu, Isus obećava: “Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama. Jer je moj jaram blag i moje breme lako” (Matej 11:28-30). 


Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org