o-nama

- o nama -


Mi smo grupa običnih ljudi koji su našli nadu, mir i svrhu u Isusu.

Vjerujemo da je On došao, umro i uskrsnuo za sve ljude bez obzira na vjeru, boju kože i naciju.

Vjerujemo da je Biblija je istinita, Božija Riječ. Trudimo se da živimo u skladu sa Njom.