dl2-1-1-landing page 1

Mi smo grupa ljudi koja se može poistovjetiti 
sa ovim pitanjima.
Možete li Vi?

(Uradite kviz)


Kliknite ovdje da razgovarate sa nekim ko se mučio/patio, a ipak je našao
nadu, mir i svrhu u Isusu.

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije...