dl2-lp2-landing page 2

Isus me je prihvatio kao svoje dijete. Dao mi je nadu i spas. Zato, kada se ja molim, molim se Oče moj… Slušam samo njega.” - Romkinja 
Evo šta je Bog rekao svome narodu:

“Glede rođenja tvojega, nije ti odrezan pupak, kad si se rodila. Tada nisi bila čisto oprana vodom. Niti si solju natrvena ni pelenama povita...Oko na te nije pripazilo, da ti učini takve stvari i da ti se smiluje; nego si bila bačena na zemlju, kad si se rodila, tako su malo cijenili život tvoj.

Tada sam prošao pokraj tebe i vidio te gdje se valjaš u svojoj krvi i rekao sam ti u tvojoj krvi: "Živi!" Jest, rekao sam ti u tvojoj krvi: "Ostani na životu!"  

Ezekijel 16:4-5


"Ljubavlju vječnom ljubim te, zato sam ti tako dugo sačuvao milost.”

Jeremija 31:3


“Ne kupuju li se dva vrapca za pet para? A ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca      vašega. A u vas je dapače izbrojena sva kosa na glavi vašoj.” Matej 10:29-31

Matej 10:29-31

Postoji li neko u Vašem životu ko Vas voli ljubavlju vječnom i ko Vas je nazivao  svojim/svojom?

Da je Vaš život važan, toliko važan da sam Bog Univerzuma polaže pravo na Vas, kako biste se osjećali?


Ako bi voljeli imati
primjerak Biblije...

Ako bi voljeli razgovarati s nekim ko je je osjetio odbačenost i našao je nadu, mir i svrhu u Isusu...


Više informacija: