DL3-LP4: LANDING PAGE 4

Šta ako naša vrijednost nema ništa s našom atraktivnošću?
Šta ako naša vrijednost nema ništa s tim ako imamo ili nemamo dom?
Šta ako naša vrijednost nema ništa s količinom novca kojeg smo imali?

Isus je bio siromašan. Bio je beskućnik. Nije bio atraktivan. I pored toga, bio je Bog.

Isus je rekao, ‘’ Pogledajte ptice na nemu! One niti siju, niti žanju , niti prikupljaju hranu u žitnice, a vaših Otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vrijedniji od ptica?’’ Matej 6:26

I ovdje, Biblija kaže, ‘’Slaboga podiže iz prašine, jadnika izvlači iz smetlišta. DAje im mjesto pored važnih ljudi, uz same vođe njegovog naroda.’’ Psalmi 113:7-8

MI mo grupa ljudi koja vjeruje da imamo vrijednost i da smo mijenjali osjećaje brige i sramote za nadu, mir i svrhu u Isusu.

Da li vjerujete da imate vječnu vrijednost?


Ako bi voljeli imati
primjerak Biblije...

Ako bi voljeli razgovarati s nekim ko je imao borbe/patnje i našao je nadu, mir i svrhu u Isusu...


Insert Content Template or Symbol