DL5-LP3: LANDING PAGE 3

Slušajte ove riječi:

Ja sam put, istina i život.’  

‘Ja sam pak došao da im dam život, i to život u izobilju.’

Isus je rekao sve to (Ivan 14:6, 10:10).

 O čemu razmišljate kada čitate ove riječi? Šta osjećate dok čitate?


Ukoliko želite primjerak Biblije...

Kliknite ovdje kako biste razgovarali sa nekim ko je želio više i pronašao je puninu života u Isusu...