dl1-lp1-gq1- Zašto je Isus morao da iskusi toliku patnju?

- Pitanje: Zašto je Isus morao da iskusi toliku patnju? -

Odgovor:  Izaija 52:14 izjavljuje: “Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga – tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije ličio na čovjeka”. Isus je najstrašnije stradao kroz suđenje, mučenje i raspeće (Matej 27; Marko 15; Luka 23; Ivan 19). Iako je Njegovo fizičko stradanje bilo strašno, još strašnija je bila duhovna patnja kroz koju je On prošao. 2. Korinćanima 5:21 kaže: “Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.” Isus je nosio na sebi težinu grijeha cijelog svijeta (1. Ivanova 2:2). Grijeh je bio onaj koji je prouzrokovao da Isus zavapi: “Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio?” (Matej 27:46). Dakle, koliko god da je Isusovo fizičko stradanje bilo brutalno, to je bilo ništa u poređenju sa tim da je morao da ponese sve naše grijehe i umre, kako bi platio kaznu za njih (Rimljani 5:8).

Izaija proriče Isusovo stradanje jasnim jezikom: “Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše.” (Izaija 53:3, 5) Psalam 22:15-19 je još jedan moćan odlomak koji proriče Mesijinu patnju: “Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi; u prah smrtni bacio si mene. Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me. Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.”

Zašto je Isus morao da strada tako strašno? Neki misle da je Njegovo fizičko mučenje bilo dio kazne za naše grijehe. Donekle, to je tačno. U isto vrijeme, mučenje koje je Isus pretrpio govori više o mržnji i okrutnosti čovječanstva, nego o Božijoj kazni za grijeh. Sotonina apsolutna mržnja prema Bogu i Isusu je sigurno bila dio motivacije nemilosrdnog mučenja i zlostavljanja. Mučenje koje je Isus trpio je krajnji primjer mržnje i gnjeva koje grešan čovjek osjeća prema svetom Bogu (Rimljanima 3:10-18).


Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org