dl2-lp3-psalm 86

- Čitanje psalma -

Prvo, pročitajte sljedeći psalam jednom.

Drugo, postavite ovo pitanje:

           “Šta možemo saznati o autoru kroz ovaj tekst?. Šta mislite, kako se on osjeća?

Treće, postavite sebi pitanje:

           “Mogu li se poistovjetiti sa piščevim osjećanjima?”

Četvrto, pročitajte tekst po drugi put i postavite pitanje:

           “Šta saznajemo o Bogu kroz ovaj tekst?” Šta Bog misli o autoru i na koji način mu odgovara?”

Na kraju, odgovorite na posljednje pitanje i podijelite svoje mišljenje sa nekim:

         “Kada bi me Bog vidio u ovakvom svjetlu i odgovorio mi na ovaj način, kako bi moj život bio drugačiji?”


Psalam 86

Prigni svoje uho, Gospode!
Usliši me jer ja sam nevoljan i siromah!

Sačuvaj moj život jer sam ti posvećen;
Bože moj, spasi slugu svoga koji se uzda u Tebe!

Budi mi milostiv, Gospode,
jer k tebi vapim po cijeli dan!

Razveseli dušu svoga sluge,
jer k Tebi, Gospode, uzdižem svoju dušu!

Jer si Ti, Gospode, dobrostiv i sklon oprostiti,
bogat milošću svima koji Te zazivaju.

Čuj, Gospode, moju molitvu!
Pripazi na glas moga vapaja!

U dan tjeskobe vapim k Tebi;
jer ćeš me uslišiti.

Nema među bogovima slična Tebi, Gospode!
Nema djela kakva su Tvoja.

Svi narodi koje si stvorio
doći će i prostrijeti se pred Tobom,
Gospodine, Tvojemu imenu slavu će iskazati.

Jer Ti si velik i tvoriš čudesna djela!
Ti si jedini Bog!

Pouči me, Gospode, svojemu putu
i hodit ću u Tvojoj vjernosti;
upravi moje srce da se boji Tvojega imena.

I hvalit ću te, Gospode, Bože moj,
svim srcem svojim, slavit ću Tvoje ime dovijeka:

Jer, ljubav je Tvoja velika prema meni:
izbavio si moj život iz dubine Podzemlja.

Bože! Oholice ustadoše protiv mene;
rulja nasilnika traži život moj 
i nemaju tebe pred očima.

Ali Ti si, Gospode, Bog milosrdan i blag,
spor na srdžbu i bogat dobrotom i vjernošću.

Pogledaj na me i smiluj mi se!
Daj svoju jakost sluzi svome.
Spasi sina svoje sluškinje.

Učini mi znak dobrote svoje,
da vide neprijatelji moji i postide se,
jer si mi Ti, Gospode, pomogao i utješio me!

Ako biste voljeli razgovarati sa nekim ko je iskusio nevolje/patnje, a ipak je našao nadu, mir i svrhu u Isusu,...

Ako biste voljeli dobiti primjerak Biblije,...