sl-lp10

- Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi-

Ivan 16:4-24

4I kamo ja idem znate, i put znate.« 5Toma mu odvrati: »Gospodine, ne znamo kamo ideš; pa kako možemo znati put?« 6Isus mu reče: »Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. 7Kad biste poznavali mene, onda biste poznavali i mojega Oca. Odsad ga poznajete, poznajete jer ste ga vidjeli.« 8Tada mu reče Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca! To nam je dosta.« 9Isus mu odvrati: »Tako sam već dugo s vama i nisi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako onda veliš: Pokaži nam Oca? 10Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Riječi koje vam ja govorim, ne govorim od sebe samoga, a i djela čini Otac koji ostaje u meni. 11Vjerujte mi da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Ako li ne, vjerujte mi zbog samih djela! 12Zaista, zaista kažem vam: Tko vjeruje u mene, djela koja ja činim i on će činiti, i veća će od ovih činiti. Jer ja idem k Ocu. 13Sve što onda zamolite u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako me za što zamolite u moje ime, ja ću to učiniti.

Obećanje Duha

15Ako me ljubite, držite moje zapovijedi! 16A ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja, da ostane s vama dovijeka:  17Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete jer ostaje kod vas i u vama će prebivati. 18Ne ću vas ostaviti sirote, doći ću k vama. 19Još malo i svijet me ne će više vidjeti. A vi me vidite jer ja živim, a i vi ćete živjeti. 20U onaj dan spoznat ćete da sam ja u svojemu Ocu, i vi u meni, i ja u vama. 21Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A onoga tko ljubi mene, ljubit će moj Otac, i ja ću ga ljubiti i očitovat ću mu sebe samoga.« 22Tada ga upita Juda, ne onaj Iškariotski: »Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?« 23Isus mu odgovori: »Tko ljubi mene, držat će moju riječ, i moj Otac će ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se nastaniti. 24Tko ne ljubi mene, ne drži mojih riječi. A riječ koju ste čuli od mene nije moja, nego Oca koji me posla.

Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi. Zatim pitajte ova jednostavna pitanja:

1) Šta voliš u ovom odlomku?
2) Šta ne voliš u ovom odlomku? Ima li nešto što je teško za razumjeti?

3) Šta si naučio/la o Bogu iz ovog odlomka?
4) Šta si naučio/la o ljudima iz ovog odlomka?

5) Ako su ove riječi istina, kako bi mogao tvoj život izgledati drugačije?
6) Ima li iko u tvom životu ko treba da čuje ove riječi? Sa kime ti možeš podijeliti ovaj odlomak?

Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Kliknite ovdje ako želite nastaviti sa čitanjem Biblije online, ili ako želite da Vam isporučimo primjerak Biblije na
adresu besplatno.