sl-lp11

- Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi-

Matej 11:2-19, 25-30

Izaslanici Ivana Krstitelja

2Kad je Ivan u tamnici čuo o Kristovu djelovanju, posla dvojicu svojih učenika 3da ga upitaju: »Jesi li ti onaj koji treba doći ili da drugoga čekamo?« 4Isus im odgovori: »Idite i javite Ivanu što čujete i vidite: 5Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se navješćuje Evanđelje. 6Blago onome koji se ne sablazni u meni!« 

7Kad oni otiđoše, reče Isus mnoštvu naroda o Ivanu: »Što ste izašli u pustinju? Zar da vidite trsku koju ljulja vjetar? 8Što ste izašli? Zar da vidite čovjeka u mekim haljinama? Ne, ljudi koji nose meke haljine na kraljevskim su dvorima. 9Što ste dakle izašli? Zar da vidite proroka? Da, ja vam kažem, više nego proroka. 10On je onaj o kojem stoji pisano:

Eto, ja šaljem svoga glasnika pred tobom,

da pripravi tvoj put pred tobom. 

11Zaista vam kažem: Između onih koji su rođeni od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ipak je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega. 12Od danâ Ivana Krstitelja dosad trpi nebesko kraljevstvo silu i silnici ga grabe. 13Jer su svi proroci i Zakon do Ivana proricali o tom. 14A on je, ako hoćete shvatiti, Ilija koji treba doći. 15Tko ima uši, neka čuje!

16S kime da usporedim ovaj rod? On je kao djeca što sjede na trgu i dovikuju drugima:

17Mi smo vam zasvirali,  a vi niste plesali;

mi smo zapjevali tužaljke, a vi niste plakali.

18Ivan je došao: on nije jeo i nije pio, i reklo se: On je opsjednut od đavla. 19Sin Čovječji je došao: on jede i pije, i kaže se: Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinika i grješnika! Ali mudrost opravda svoja djela.«

Isus, Očev Sin, zove sve k sebi

25U ono vrijeme progovori Isus i reče: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. 26Da, Oče, tako je bilo tebi milo. 27Sve je meni predao moj Otac. Nitko ne pozna Sina nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca nego jedino Sin i onaj kojemu to Sin hoće objaviti. 28Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. 29Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama. 30Jer je moj jaram blag i moje breme lako.«

Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi. Zatim pitajte ova jednostavna pitanja:

1) Šta voliš u ovom odlomku?
2) Šta ne voliš u ovom odlomku? Ima li nešto što je teško za razumjeti?

3) Šta si naučio/la o Bogu iz ovog odlomka?
4) Šta si naučio/la o ljudima iz ovog odlomka?

5) Ako su ove riječi istina, kako bi mogao tvoj život izgledati drugačije?
6) Ima li iko u tvom životu ko treba da čuje ove riječi? Sa kime ti možeš podijeliti ovaj odlomak?

Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Kliknite ovdje ako želite nastaviti sa čitanjem Biblije online, ili ako želite da Vam isporučimo primjerak Biblije na 
adresu besplatno.