sl-lp7

- Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi-

1 Ivanova 1

Proslov

1Što je bilo od početka, što smo čuli, što smo vidjeli svojim očima, što razmotrismo i što naše ruke opipaše o Riječi života 2– jer se Život očitova, i vidjeli smo, i svjedočimo, i navješćujemo vam život vječni, koji bijaše u Oca, i objavi se nama. 3Što smo vidjeli i čuli navješćujemo i vama, da i vi imate zajedništvo s nama; a naše je zajedništvo s Ocem i s njegovim Sinom Isusom Kristom. 4Ovo vam pišemo da radost naša bude potpuna.

Hodimo u svjetlosti

5A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlo i u njemu nema nikakve tame. 6Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a hodimo u tami, lažemo i ne činimo istine. 7Ako li u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima, i krv Isusa, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha. 8Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama. 9Ako priznajemo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. 10Ako kažemo da nismo sagriješili, činimo ga lašcem, i njegova riječ nije u nama.

Pitajte Boga da vam pomogne da razumijete ove riječi. Zatim pitajte ova jednostavna pitanja:

1) Šta voliš u ovom odlomku?
2) Šta ne voliš u ovom odlomku? Ima li nešto što je teško za razumjeti?

3) Šta si naučio/la o Bogu iz ovog odlomka?
4) Šta si naučio/la o ljudima iz ovog odlomka?

5) Ako su ove riječi istina, kako bi mogao tvoj život izgledati drugačije?
6) Ima li iko u tvom životu ko treba da čuje ove riječi? Sa kime ti možeš podijeliti ovaj odlomak?

Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Kliknite ovdje ako želite nastaviti sa čitanjem Biblije online, ili ako želite da Vam isporučimo primjerak Biblije na
adresu besplatno.