dl2-lp3-landing page 3

Svjetljana

“Prvi put sam se pomolila u izbjeličkom domu, u stanju beznađa, strahu od smrti… ”

BOG ČUJE.

“Prigni svoje uho, Gospode!

Usliši me jer ja sam nevoljan i siromah!”

Psalam 86:1

Svjetlana

“Rekla sam mu: ‘Bože, ako zaista postojiš, reci mi ko si! Ja ću te slijediti, ko god da si – biću šta god da želiš da budem’ I On mi je odgovorio...”

BOG ODGOVARA.

“Pa čuj, Gospode, molitvu moju 

i pripazi na glasni vapaj moj!

U dan nevolje svoje vapijem k tebi; 

jer ćeš me uslišiti.”

Psalam 86:6-7

Svjetlana

“On me je oprao, odgovorio na sva moja pitanja, donio ljubav i mir.”

BOG VOLI.

“Tada ću ti zahvaljivati, svemogući Bože, svim srcem, 

 slaviti ime tvoje dovijeka.

 jer tvoje ljubavi prema meni ima izobilja,

 istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja."

Psalam 86:12-13

Je li moguće da ovaj Bog---Bog koji Vas čuje, koji Vam odgovara i koji Vas voli, je li moguće da želi i da ...Vas upozna?


Ako biste željeli dobiti
primjerak Biblije,...

Ako bi voljeli razgovarati s nekim ko je imao borbe/patnje a ipak je našao nadu, mir i svrhu u Isusu...