dl1-1-1-landing page 1

Mi smo grupa običnih ljudi koji se takođe bore, koji pate - ali, mi smo našli nadu, mir i svrhu. 

...Bog je takođe patio jer smo mi u svemu patili.                                                                     On je Bog koji Vidi i poznaje nas, i koji nam daje nadu. (Postanak 16:13)

Hana

"Osjećala sam se očajnički usamljeno i došla sam do momenta kada sam htjela okončati sve."

Isus se osjećao usamljeno i potrešeno prije svoje smrti.

"On im reče: »Žalosna je moja duša do smrti; ostanite ovdje i bdijte sa mnom!«."

Matej 26:38

Nada

"Izgubila sam svog muža."

Isus je izgubio dobrog prijatelja.

"Čim Marija dođe na mjesto gdje je bio Isus, i kad ga vidje, pade do njegovih nogu i reče mu: »Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat.« Kad Isus vidje gdje ona plače i gdje plaču Židovi što su bili došli s njom, u duhu se potrese i uzruja. I upita: »Gdje ste ga položili?« Odvratiše mu: »Gospodine, dođi i vidi!« Navrle Isusu suze."

Ivan 11:32-35

Nejboša

"Bio sam izbjeglica tokom rata."

Isus je bio izbjeglica, takođe.

"Kad su oni otišli, javi se Josipu u snu Gospodnji anđeo i reče: »Ustani, uzmi dijete i njegovu majku i bježi u Egipat! Ostani ondje dok ti ne kažem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« Tada on ustade, uze još u noći dijete i njegovu majku i ode u Egipat. Ondje ostade do Herodove smrti."

Matej 2:13-15

Dženan

"Bio sam zlostavljan kao dijete."

Isus je bio zlostavljan i ubijen.

“Pritom su pljuvali na nj, uzeli su i trsku i udarali ga njom po glavi."

Matej 27:30

Jer nemamo velikoga svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je u svemu bio podložan kušnji kao i mi, osim u grijehu.

Hebrejima 4:15


Ako bi voljeli imati
primjerak Biblije...

Ako bi voljeli razgovarati s nekim ko je imao borbe/patnje i našao je nadu, mir i svrhu u Isusu...