DL3-LP1: LANDING PAGE 1

Šta ako možeš posjedovati nadu, svrhu i miri?

Ko daje mir? 

“Gospod daje moć narodu svojemu. Gospod blagosilja mirom narod svoj.”  --Psalam 29:11

Ko ima mir? 

“Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.”  --Psalam 119:165

Ko je mir?

“Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.”  --Izaija 9:5

Kako je onima koji imaju mir? 

“Da, s radošću ćete otići, i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati.”  --Izaija 55:12


Ako biste voljeli imati primjerak Biblije...

Ako želite da razgovarate sa nekim ko je imao strah a pronašao je nadu, mir i svrhu u Isusu...