DL3-LP2: LANDING PAGE 2

POVEZANOST SA BOGOM

se ne može uporediti ni sa čim drugim.

Jedino Bog kaže,

Ne boj se; jer sam ja s tobom, ne gledaj plašljivo naokolo; jer sam ja Bog tvoj! Ja te krijepim, ja te pomažem, ja te podupirem jakom desnicom svojom.”


Isaija 41:10

Jedino Božja djeca mogu reći jedno drugom,

“Budite srčani i hrabri! Ne bojte se i Ne preplašite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom.. On te ne pušta i ne ostavlja.


Ponovljeni Zakon 31:6 

To mijenja stvari. 


Ako bi voljeli imati
primjerak Biblije...

Ako bi voljeli razgovarati s nekim ko je imao borbe/patnje i našao je nadu, mir i svrhu u Isusu...