DL3-LP2: LANDING PAGE 2

JEDINSTVO SA BOGOM

se ne može uporediti sa bilo čim drugim.

Jedino Bog kaže,

Ne boj se; jer sam ja s tobom, ne gledaj plašljivo naokolo; jer sam ja Bog tvoj! Ja te krijepim, ja te pomažem, ja te podupirem jakom desnicom svojom.”


Isaija 41:10

Jedino Božja djeca mogu reći jedno drugom,

“Budite srčani i hrabri! Ne bojte se i Ne preplašite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom.. On te ne pušta i ne ostavlja.


Ponovljeni Zakon 31:6 

To na ovom svijetu uveliko mijenja stvari.


Ako biste htjeli dobiti
primjerak Biblije...

Ako želite razgovarati sa nekim ko se osjećao odbačen i sam, a pronašao je nadu, mir i svrhu u Isusu...